කැරට් බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කැරට් අල 03 ක්
  • චීස් ග්‍රෑම් 120 ක්
  • බිත්තර 02 ක්
  • ගාගත් දොඩම් ලෙලි තේ හැඳි 02 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • පාන්පිටි
  • පාන් කුඩු
  • ලුණු
  • එළවළු තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කැරට් සිහින්ව ගා ගන්න.දොඩම් ලෙලි, කැරට්, චීස්, ගම්මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු මා ගසාගත් බිත්තර වලින් අඩක් එකට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර එම මිශ්‍රණයෙන් තරමක බෝල සාදා ගන්න.පාන් කුඩු හා පිටි වෙන වෙනම පැතලි බඳුන් දෙකකට දමා ගන්න.සාදා ගත් බෝල මුලින්ම පිටි භාජනයට දමා දවටා ගන්න.ඉතිරි කරගත් ගසාගත් බිත්තර මිශ්‍රණයේ පිටි දවටා ගත් බෝල ගිල්වා ගන්න.නැවත එය පාන්කුඩු මත තවරන්න.දැන් මේ සියළුම බෝල භාජනයක අසුරා විනාඩි 30 ක් ශීතකරණයේ තබන්න.තෙල් ලිප තබා රත්වන්නට හරින්න.ශීතකරණයේ තැබූ කැරට් බෝල රන්වන් පැහැ වන තුරු බැදගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!