කැරට් යුෂ වලින් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සුද්ද කර කපා ගත් කැරට් ග්‍රෑම් 400 ක්
  • උතුරුවා නිවා ගත් වතුර අඬු කෝප්ප 03 ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • සිහින්ව කපා ගත් කැරට්, ගම්මිරිස් කුඩු හා ලුණු දමා වතුර එක්කර බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.මෙය පෙරා බීමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!