කිරි අල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • පොල් සෑහෙන පමණ
 • අබ
 • ලුණු
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කහ
 • වියළි මිරිස් කැබලි

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි අල සුද්ද කර ලුණු හා කහ දමා තම්බා කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.පොල්, අමු මිරිස් හා බී ලූණු දමා අඹරා කපාගත් අල වලය මිශ්‍ර කර ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා අබ ඇට දමා පුපුරන විට වියළි මිරිස් කැබලි, රම්පෙ, කරපිංචා දමා බැද බී ලූණු ද ඊටම එක්කර තෙම්පරාදු වන විට කිරි අල මිශ්‍රණය එයට එක්කර ගන්න.

Wed, 4 Mar 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!