කිරි අල ව්‍යංජනය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කිරි අල ග්‍රෑම් 500 ක්
 • බී ලූණු ගෙඩියක්
 • තක්කාලි ගෙඩියක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • අමු තුනපහ කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප 02 ක්
 • අබ ඇට තේ හැන්ඳක්
 • උලුහාල් තේ හැඳි භාගයක්
 • කහ කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කිරි අල සුද්ද කර සෝදා කැබලි කපා ගන්න. එයට කහ, ලුණු, මිරිස්, උළුහාල්, අමු තුනපහ කුඩු, තක්කාලි, බී ලූණූ, අමු මිරිස් හා රම්පෙ, කරපිංචා එක්කර වතුර දමා හොඳින් තම්බා ගන්න. ඉන්පසු මිටිකිරි දමා හැඳි ගාන්න.ඉන්පසු අබ ඇට ටික කබලක දමා බැද උතුරුවා ගත් කිරි අල ව්‍යංජනයට එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!