කිරි කොස් ව්‍යාංජනයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පැසුණු කොස් මදුලු 25 ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණු ගෙඩි 25 ක්
 • ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • දියකිරි කෝප්ප භාගයක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප කාලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • කහ කුඩු
 • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කොස් මුදුලු දික් අතට කපා තැම්බෙන්නට හරින්න.ලියාගත් රතු ලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, රම්පෙ, කහ, තුනපහ කුඩු, ලුණු, කරපිංචා හා දියකිරි ද ඊට එකතු කර ඉදෙන්නට හරින්න.මිටිකිරි ද එක්කර ටික වේලාවක් ඉදෙන්නට හැර ලිපෙන් බා ගත් පසු අවශ්‍ය නම් දෙහි ඇඹුල් ද එක් කර ගන්න.

Mon, 24 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!