කිරි රොටී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • කුඩා පාන් පෙත්තක මැද කොටස
  • පොල්කිරි අවශ්‍ය පමණ
  • පරිප්පු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පරිප්පු සෝදා පැය 02 ක් පමණ පෙඟෙන්නට හැර සිහින්ව අඹරා ගන්න.පොල්කිරි වලට පාන්පෙති කැබැල්ල දමා පැය භාගයක් පිපෙන්නට තබන්න.ඉන්පසු පොල්කිරි හා අඹරාගත් පරිප්පු එකට දමා ලුණු එකතු කර බ්ලෙන්ඩරයේ ක්‍රීම් වන තුරු අඹරා ගන්න.මෙම මිශ්‍රණයට පාන් පිටි මිශ්‍රණයත් එකතු කර බෝල සාදා තුනී කර රොටි තැටියේ පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!