කුම්බලා මාළු කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලා ග්‍රෑම් 300 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 30 ක්
 • අමු ඉඟුරු කෑල්ලක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • උලුහාල් ඇට 10 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට 10 ක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • තුනපහ කුඩු මේස හැන්දක්
 • මිටි කිරි අඬු කෝප්පයක්
 • දිය කිරි අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු කපා සෝදා ගන්න.සාස්පානක් ගෙන ලියා ගත් ලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා, කුරුඳු පොතු, කපාගත් තක්කාලි, උලු හාල්, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, තුනපහ කුඩු සහ ලුණු දමා දිය කිරි දමා ලිප තබන්න.එය උතුරන විට මිටිකිරි සමඟ මාළු කැබලි ද දමා මද ගින්නේ පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!