කුම්බලා ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කුම්බලාවන් ග්‍රෑම් 500 ක්
 • ගම්මිරිස් තේ හැන්ඳක්
 • රට ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
 • අඹරාගත් අබ මේස හැන්ඳක්
 • තක්කාලි ගෙඩි 02 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි මේස හැඳි භාගයක්
 • තෙල් මේස හැඳි 02 ක්
 • මිටිකිරි කෝප්ප ¾

සාදන ක්‍රමය –

 • කුම්බලාවන් සෝදා කැබලි කපා ලුණු, විනාකිරි, ගම්මිරිස් හා කහ කුඩු දමා තම්බා ගන්න.සාස්පානක් ලිප තබා තෙල් රත්වුණු විට රවුමට කැපූරට ලූණු හා දෙකට පලාගත් අමු මිරිස් එයට එක් කර තරමක් බැදුණු පසු අඹරාගත් අබ, ගමිමිරිස් හා කහ කුඩු ඊට එක්කර මිටිකිරි ද දමන්න.උතුරන විට තම්බාගත් මාළු ටික දමා රස අනුව ලුණු ද යොදා ලිපෙන් බා ගත්පසු තක්කාලි පෙති දමා සරසා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!