කූනිස්සන් මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • හොඳින් සෝදා ගත් කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 100 ක්
 • ලියාගත් රතු ලූණු ගෙඩි 10 ක්
 • අමුමිරිස් කරල් 02 ක්
 • කරපිංචා ඉත්තක්
 • මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • උලුහාල්
 • ගොරකා කැබලි 02 ක්
 • දෙහි ගෙඩියක්
 • පොල්තෙල්

සාදන ක්‍රමය –

 • සෝදා ගත් කූනිස්සන් භාජනයකට දමා එයට මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, අමු මිරිස්, ලුණු හා දෙහි දමා අතින් කවලම් කර භාජනයකට තෙල් දමා රත් වන විට රතු ලූණු, කරපිංචා දමා දුඹුරු පාට වන විට අනාගත් කූනිස්සන් දමා කූරු ගා භාජනය වසා මද ගින්නේ මලවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!