කෙසෙල්මුව අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කෙසෙල් මුවයක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි 15 ක්
  • අඹරාගත් අබ මේස හැන්ඳක්
  • අමු මිරිස් කරල් 10 ක්
  • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
  • ඉඟුරු හා සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කෙසෙල් මුව සිහින්ව කපා දෙහි හා ලුණු මිශ්‍ර කර උතුරන වතුර එක්කර විනාඩි 05 කට පමණ පසු වතුර මිරිකා ගන්න.රතුලූණු, අමු මිරිස් දෙකට පලා ගන්න. බඳුනකට විනාකිරි දමා සුදු ලූණූ, අඹරාගත් අබ, ඉඟුරු, කහ, මිරිස් කුඩු හා ලුණු, අවශ්‍ය නම් පමණක් සීනි ද එක්කර හොඳින් කවලම් කර ඉන්පසු කෙසෙල් මුව අමු මිරිස් හා රතු ලූණු ද ඊට මිශ්‍ර කර ගන්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!