කෙසෙල්මුව සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කෙසෙල් මුවක්
  • රටලූණු ගෙඩියක්
  • අමුමිරිස් කරල් 02 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැන්ඳක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්
  • අබ කුඩු ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කෙසෙල් මුව සිහින්ව කපාගෙන කහට පිපීම වැළැක්වීමට වතුරට දෙහි ස්වල්පයක් එකතු කර සෝදා වතුර බේරා ගන්න.දැන් කෙසෙල් මුව වලට ලුණු ටිකක් අතගා ගැඹුරු තෙලේ බැඳ ගෙන තෙල් බේරා ගන්න.ලූණු හා අමුමිරිස් පෙති කපාගෙන උම්බලකඩ, අබ හා ගම්මිරිස් කුඩු සමඟින් බැදගත් කෙසෙල් මුව වලට කවලම් කරගන්න.ආහාරයට ගැනීමට සූදානම්ව ලූණු, අමුමිරිස් යනාදිය එක්කර සම්බෝලය කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!