කෙසෙල් මුව පැහි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලපටි කෙසෙල් මුවයක්
 • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • දෙකට පලාගන් අමු මිරිස්
 • බී ලූණු හෝ රතු ලූණු
 • අඹරාගත් අබ තේ හැඳි එක හමාරක්
 • සුදු ලූණු හා අමු ඉඟුරු මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • කුරුඳු පොත්තක්
 • කහ ස්වල්පයක්
 • විනාකිරි කෝප්ප කාලක්
 • අවශ්‍ය පමණ ලුණු
 • සීනි ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • කෙසෙල් මුව කපා ලුණු වතුරේ දමා විනාඩි 10 ක් පමණ තිබෙන්නට හැර වතුර මිරිකා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.හාල්මැස්සන් හා රතුලූණු ගෙඩි පිටින්, පලාගත් අමු මිරිස් පිළිවෙලින් බැද ගන්න.ඉන්පසු තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා පෙති කපාගත් අමු ඉඟුරු හා සුදු ලූණු සමඟ කුරුඳු පොතුද බැදගන්න.එයටම අබ, විනාකිරි, මිරිස් කුඩු, කහ හා සීනි මිශ්‍ර කර උතුරන විට බැදගත් කෙසෙල් මුව, රතු ලූණු, අමු මිරිස් හා හාල්මැස්සන් දමා පදමට හින්ඳවා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!