කෙසෙල් මුව සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කෙසෙල් මුවයක් ගෙන දම් පාට කොටස් සියල්ල ගලවා සිහින්ව ලියා ඒ මොහොතේම බදින්න.(සේදීම අවශ්‍ය නැත)
  • ලොකු බී ලූණූ ගෙඩියක්. (මෙයද සිහින්ව ලියා බැද ගත යුතුය.)
  • උම්බලකඩ කෑලි මේස හැන්ඳක්
  • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
  • සීනි මේස හැන්ඳක්
  • සියඹලා ඉස්ම මේස හැන්ඳක්
  • සිහින්ව ලියූ කරපිංචා කොළ ටිකක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා එයට කෑලි මිරිස්, උම්බලකඩ, කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හැර බැදගත් කෙසෙල් මුව, බී ලූණු, සීනි, සියඹලා ඉස්ම හා ලුණු මිශ්‍ර කර ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!