කොරලි මාළු මිරිසට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මාළු ග්‍රෑම් 500 ක්
  • මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ගොරක කැබලි 05 ක්
  • ගා ගත් පොල් මේස හැදි 02 ක්
  • හාල් තේ හැදි 01ක්
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්
  • රම්පෙ
  • කරපිංචා

සාදන ක්‍රමය

  • මාළු සෝදා පිරිසිදු කර ලුණු කැට ටිකක් එක් කර අතඟා තබන්න.මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, රම්පෙ, කරපිංචා, ගොරකා, ගාගත් පොල් යනාදි සියල්ල කබලක දමා බැදගෙන ගලේ අඹරා ගන්න.මැටි ඇතිලියකට මාළු ටික දමා ඉහත මිශ්‍රණයත් සමඟ වතුර කෝප්ප 03 ක් දමා කවලම් කර විනාඩි 30 ක් පමණ මද ගින්නේ තම්බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!