කොස් ඇට වඩේ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කොස් ඇට 50 යි
  • සිහින්ව ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 04 යි
  • සිහින්ව ලියූ රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 යි
  • සිහින්ව ලියා ගත් කරපිංචා ටිකක්
  • හාල් පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • හොඳින් සෝදා ගත් කූනිස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • පොල්තෙල් බෝතල් භාගයක්
  • ලුණු තේ හැදි භාගයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • කොස් ඇට බෙරි නොවන සේ තම්බා ගන්න.ඉන්පසු පොතු හැර හොඳින් පොඩි කර ගන්න. එයට ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ල එකතු කර හොඳින් අනා කුඩා රවුම් ලෙස අතින් සකස් කර ගන්න.(වඩේ ආකාරයට). ගැඹුරු තෙලේ බැද අයින් කරන්න.ටික වේලාවකට පසු නැවත දෙවන වරට බැදගෙන ආහාරයට ගන්න.

Tue, 18 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!