කොස් ඉරි බැදුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පැසුණු කොස් ඉරි ග්‍රෑම් 100 ක්
  • බිත්තරයක්
  • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
  • පාන්පිටි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • තුනපහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • ලුණු
  • කහ කුඩු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බඳුනකට තුනපහ කුඩු, කහ කුඩු, උම්බලකඩ, ලුණු කුඩු හා බිත්තරය දමා මිශ්‍ර කරන්න.ඉන්පසු කොස් ඉරි, පාන්පිටි මිශ්‍රණයේ පළමුව දවටා දෙවනුව බිත්තර මිශ්‍රණයේ දවටමින් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.(පාන්පිටි වලට වතුර හා ලුණු ස්වල්පයක් එක් කර පාන් පිටි මිශ්‍රණය සාදා ගන්න.)

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!