කොහිල දළු සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • කොහිල දළු
  • රතු ලූණු
  • මාලු මිරිස්
  • උම්බලකඩ කුඩු අවශ්‍ය පමණ
  • ලුණු සහ දෙහි ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කොහිල දළු සුද්ද කර සෝදා දිය බේරාගෙන සිහින්ව ලියා ගන්න.ලියා ගත් පසු හැඳි මිටකින් කූරු ගාමින් එහි ඇති නූල් වැනි කෙඳි අනිවාර්යෙන් ඉවත් කර ගන්න.මද රස්නය ඇති උණු වතුර භාජනයක් ගෙන ඊට ලුණු ස්වල්පයක් දමා ලියාගත් කොහිල දළු එයට දමා පෙඟෙන්නට තබන්න. ටික වේලාවකින් වතුර මිරිකා ගත් කොහිල දළු වෙනත් භාජනයකට දමා ගන්න.සිහින්ව පෙති කපාගත් රතු ලූණු හා මාලු මිරිස් එයට දමන්න.උම්බලකඩ කුඩු, ලුණු හා දෙහි ස්වල්පයක් එක්ක අනා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!