කොහිල සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • කොහිල අල ග්‍රෑම් 500 යි
 • උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 100 යි
 • ලොකු ලූණූ ග්‍රෑම් 250 යි
 • කෑලි මිරිස් මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • සියඹලා ඇට තුන හතරක් ගෙන වතුර අඬු කෝප්ප කාලක් දමා සියඹලා යුෂ මිරිකා ගන්න.
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • තලාගත් කරදමුංගු ඇට 02 ක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • සීනි අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • වතුර භාජනයකට ලුණු ටිකක් දමා කොහිල සිහින්ව කපා එයට දමන්න.හොඳින් වතුර මිරිකා ගත් කොහිල දිය බේරෙන්නට තබන්න.මේවා කැපීමේදී නූල් ඉවත් කරන්න.හොඳින් වතුර බේරා ගැඹුරු තෙලේ බැද පසෙකින් තබන්න.ලූණුද සිහින්ව කපා තෙලේ බැද ගන්න.උම්බලකඩද වෙනම බැද ගන්න.භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වූ පසු රම්පෙ, කරපිංචා, තලාගත් කරදමුංගු කරල් 02 ක් දමන්න, බැදගත් කොහිල, උම්බලකඩ හා ලූණු, එකතු කර හොඳින් කවලම් කරන්න. කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ලුණු සහ සීනිද එකතු කරන්න.සියඹලා ඉස්ම දමා මද ගින්නේ ඉස්ම හොඳින් වේලෙන තුරු පිස ගන්න.නිවුණ පසු වියළි බෝතලයකට අසුරා මාස දෙකක් වුවද පාවිච්චියට ගත හැකිය.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!