ගරම් මසාලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සූදුරු ග්‍රෑම් 125 ක්
  • කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 25 ක්
  • කුරුඳු පොතු 02 ක්
  • කරදමුංගු, කරාබුනැටි 07 බැගින්
  • වසාවාසි කෑලි 02 ක්
  • පෙති කපාගත් සාදික්කා ගෙඩියේ මදය
  • ගම්මිරිස් මේස හැඳි එකහමාරක්
  • අබ තේ හැඳි භාගයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • මේ සියල්ල වෙන වෙනම කබලේ දමා බදින්න.ඉන්පසු සියල්ල එකට මිශ්‍ර කර ග්‍රයින්ඩරයේ කුඩු කර වියළි බෝතල් වල අසුරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!