ගොටුකොළ සීනි සම්බලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ගොටුකොළ මිටියක්
  • ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 250 ක්
  • වියළි හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 50 ක්
  • සියඹලා යුෂ මේස හැඳි 03 ක්
  • සීනි මේස හැන්ඳක්
  • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
  • එනසාල් ඇට 02 ක්
  • බැදගැනීමට තෙල්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගොටුකොළ සෝදා දිය බේරා ගන්න.හාල්මැස්සන් සෝදා පසෙක තබන්න.ලූණු සිහින්ව කපා ගන්න.තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත් වූ විට ගොටුකොළ දමා පදමට බැද තෙල් බේරෙන්නට තබන්න.ලූණු ද හාල්මැස්සන් ද මේ ආකාරයටම බැද තෙල් බේරා ගන්න. මැටි බඳුනක් ගෙන බැඳගත් ගොටුකොළ, ලූණු, හාල්මැස්සන්, සීනි, ලුණු, සියඹලා ඉස්ම, තලාගත් කුරුඳු හා එනසාල් දමා හොඳින් කවලම් කරන්න.අවශ්‍ය නම් පමණක් කෑලි මිරිස්ද එක් කර ගත හැක.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!