ගෝවා කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා ග්‍රෑම් 250 ක්
 • තම්බා පොඩියට කැපූ අල ගෙඩියක්
 • අඹරාගත් පොල් මේස හැඳි 03 ක්
 • පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක්
 • දෙහි යුෂ
 • ලුණු
 • ගම්මිරිස්
 • කහ
 • වතුර මේස හැඳි 02 ක්
 • යෝගට් එකකින් භාගයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • ගෝවා පිරිසිදු කර ලොකු කැබලි වලට කපා කහ, ලූණු, ගම්මිරිස් හා වතුර එක්කර ලිප තබන්න.ගෝවා තැම්බෙන විට අඹරාගත් පොල්, යෝගට්, කුඩාවට කැපූ අල හා ලුණු මිශ්‍ර කර දෙහි යුෂ ස්වල්පයක් එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!