ගෝවා, කැරට්, සුල්තානා මිශ්‍ර සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ගෝවා පළුවක්
  • සුල්තානා ග්‍රෑම් 100 ක්
  • කැරට් ගෙඩි 04 ක්
  • කපාගත් රතු ලූණු ටිකක්
  • දෙහි
  • ගම්මිරිස්
  • ලුණු

 

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගෝවා හා කැරට් සිහින්ව කපා ගන්න.සුල්තානා එක් කරන්න.අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සමඟ එකට මිශ්‍ර කර කෑමට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!