ගෝවා මල් මිශ්‍ර අල කරිය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අල ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 02 ක් 03 ක්
 • ලොකු ලූණු ගෙඩියක්
 • කොත්තමල්ලි කුඩු මේස හැන්ඳක්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • මාදුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • පොල්කිරි කෝප්ප එක හමාරක්
 • කහ කුඩු
 • අබ
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු
 • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ටිකක් බඳුනකට දමා රත්කර එයට අබ ඇට දමා පුපුරන විට අමු මිරිස්, ලොකු ලූණු, රම්පෙ, කරපිංචා දමා බදින්න.ඉන්පසු පහේ සියල්ල එයට දමා බැද අල හා ගෝවා මල් එක් කරන්න.පදමට ලුණු දමා දිය කිරි දමා තැම්බෙන්නට හැර මිටිකිරිද එක් කර හිදීගෙන එන විට ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!