ගෝවා මල් සලාදය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ගෝවා මල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • ලොකු ලෙමන් ලෙඩියක යුෂ
  • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
  • ගම්මිරිස් ඇට පහක්
  • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
  • ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි භාගයක්
  • වතුර කෝප්පයක්
  • අවශ්‍ය පමණ ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගෝවා මල් කැබලි වලට කඩා ලුණු මිශ්‍ර වතුරේ විනාඩි 15 ක් පමණ තබා වතුර ඉවත් කර හොඳින් සෝදා ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා එයට ඔලිව් තෙල්, ලෙමන් යුෂ, කුරුඳු පොතු, ගම්මිරිස් ඇට හා ලුණු හා සුදු ලූණුද එකතු කර හොඳින් උතුරුවා ගන්න.එයට ගෝවාමල් එකතු කර විනාඩි 10 ක් පමණ තම්බා නිවෙන්නට හැර ශීතකරණයේ තබන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!