ගෝවා වලින් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සිහින්ව ලියා තම්බාගත් ගෝවා ග්‍රෑම් 100 ක්
  • පිටි කිරි මේස හැඳි 02 ක්
  • විනාකිරි මේස හැන්ඳක්
  • කෝන් ෆලවර් මේස හැන්ඳක්
  • රස අනුව ලුණු
  • සීනි තේ හැන්ඳක්
  • බටර් තේ හැඳි එකක්

සාදන ක්‍රමය –

  • පළමුව ගෝවා සිහින්ව ලියා අයිස් වතුරට දමා විනාඩි 10ක් පමණ ලබා හොඳින් දිය බේරා ගන්න.ඉන් පසුව කෝන්ෆලවර් වලට කිරි ටික දමා සීනි හා ලුණු යොදා ලිප තබා උණු කරන්න.උණු වන විට එයට විනාකිරි හා බටර් යොදා ලිපෙන් ඉවතට ගන්න.හොඳින් නිවුණට පසු ගෝවා ටික මිශ්‍රකර කෑම මේසයට යවන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!