චීස් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බටර් ග්‍රෑම් 100 ක්
  • බිත්තර 02 ක්
  • සීනි ග්‍රෑම් 100 ක්
  • කේක් කුඩු ස්වල්පයක්
  • ජෑම්
  • කජු මද
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පිටි වලට ලුණු කවලම් කර බටර් මිශ්‍ර කර අයිස් වතුරෙන් අනා ගන්න.බිත්තර, සීනි හා බටර් හොඳින් ගසා ගන්න.එයට කේක් කුඩු ද එක් කරගන්න. ඉන්පසු මුලින් සාදා ගත් පිටි මිශ්‍රණය තුනී කර රවුම් කපා කප් වලට දමා ඊට උඩින් කේක් මිශ්‍රණය දමා කජු මදය බැගින් තබා උඳුනක පුළුස්සා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!