ජම්බු බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ජම්බු
  • සීනි
  • දෙහි
  • වතුර

සාදන ක්‍රමය –

  • ජම්බු සුද්ද කර ලුණු දමා සෝදන්න.ඉන්පසු වතුර දමා බ්ලෙන්ඩර් කරන්න.සීනි හා දෙහි යුෂ දමා ශීතකර ඒ වේලාවට බොන්න.නැතිනම් බ්ලෙන්ඩර් කර වැඩි වතුර දමා උතුරන්නට හැර උඩට එන පෙණ ඉවත් කර මද ගින්නේ හිඳෙන්නට හැර සීනි දමා නිවුනු පසු දෙහි දමා බෝතල් වල අසුරා ශීතකරණයේ තබන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!