ජාඩි තෙල් දමමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ජාඩි ග්‍රෑම් 50 ක්
  • බී ලූණු ගෙඩියක් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • ගොරකා කැබැල්ලක්
  • කරපිංචා
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • තැටියක් ලිප තබා ජාඩි දමා මද ගින්නේ පෙරලමින් පිස ගන්න.පසුව ජාඩි වල කොරල ඉවත් කර කටුව අයින් කර බික් ගලවා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත්වන විට දිගට පලා ගත් අමු මිරිස්, ලියාගත් ලූණූ, කෑලි මිරිස්, ජාඩි, ගොරකා හා කරපිංචා එයට දමා පියනකින් වසා මද වේලාවක් තැම්බෙන්නට හැර ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!