ටින් කිරි නැතිව කිරි ටොෆි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • සීනි ග්‍රෑම් 200 යි
  • බටර් මේස හැන්දයි
  • පාන් පිටි මේස හැදි 05 යි
  • වතුර කෝප්ප භාගයයි
  • කිරිපිටි තේ හැදි 07 යි

සාදන ක්‍රමය –

  • සීනි ලිප තබා මදක් රත් කර පසුව වතුර එක් කර හැදිගාමින් උකු පදමට පැමිණෙන තෙක් හැගාන්න.දැන් බටර් මේස හැදි 01ක් දමන්න.බටර් දියවී තවත් උකුවන විට ලිපෙන් බා ගන්න.පාන් පිටි හා කිරිපිටි එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. අවශ්‍ය නම් පමණක් නැවත විනාඩියක් දෙකක් ලිප තබා කූරු ගාන්න.කිරි ටොෆි පදම පැමිණෙන විටදී බා ගෙට තෙල් තවරන ලද තැටියකට දමා පැතලි කර නිවෙන්නට පෙර නැබලි ලකුණු කර ගන්න.පසුව කැබලි වෙන් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!