තක්කාලි සීනි සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තක්කාලි ගෙඩි 04 ක්
  • ලොකු ලූණු ගෙඩි 04 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු මේස හැඳි 02 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 04 ක්
  • කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැන්ඳක්
  • කරපිංචා
  • සීනි
  • පොල්තෙල්
  • ලුණු ස්වල්පය බැගින්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ලූණු, අමු මිරිස් හා තක්කාලි කුඩාවට කපා ගන්න.සීනි හා තෙල් හැර අනෙක් සියළුම ද්‍රව්‍ය තක්කාලි සමඟ එකට අනා තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත් කර මිශ්‍රණය එයට දමා බැදෙන්නට හරින්න.ලිපෙන් බෑමට හැර ලුණු රස බලා සීනි ස්වල්පය එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!