තක්කාලි සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ලෙලි ඉවත් කරගත් ගෙඩි 02 ක්
 • වතුර කෝප්ප 3/4 ක්
 • දෙහි පළුවක්
 • එළකිරි හෝ කල්කිරි කෝප්ප භාගයක්
 • බටර් ටිකක්
 • ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් මේස හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් ටිකක්
 • ලූණු ස්වල්පයක්
 • සුදු ලූණු ස්වල්පයක්
 • පිටි ස්වල්පයක්
 • සැල්දිරි කටු ස්වල්පයක්
 • ලුණු

 

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තක්කාලි සිහින්ව කපා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.තක්කාලි මිශ්‍රණය බඳුනකට දමා වතුර එකතු කර ලූණු, සුදුලූණු හා සැල්දිරි දමා උණු කර පෙරාගන්න.බටර් ටිකක් රත්වන්නට හැර පිටි ස්වල්පයක් දමා පිටි ටික බැදෙන්නට හැර තක්කාලි යුෂටික දමා පිටි කැට නොගැසෙන්නට සුප් එකක් පෙස සාදා උතුරන විට කිරි දමන්න.දෙහි, ලුණු හා ගම්මිරිස් දමා ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් උඩින් දමා ආහාරයට ගන්න.

Tue, 28 Jul 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!