තක්කාලි සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ලොකු තක්කාලි ගෙඩියක්
  • බිත්තරයක්
  • කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුර කෝප්ප භාගයක්
  • කෝන් ෆලවර් තේ හැන්දක්
  • අජිනමොටෝ ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්

සාදන ක්‍රමය –

  • භාජනයකට කුකුල් මස් තම්බා ගත් වතුර දමා ගින්දර වැඩි කර එයට තක්කාලි, අජිනමොටෝ, ලුණු හා දිය කරගත් කෝන් ෆලවර් එකතු කර ඝණ කරගත්තාට පසු ගසා ගත් බිත්තරය දමා කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!