තක්කාලි සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තක්කාලි ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සිහින්ව ලියාගත් ඉඟුරු පෙත්තක්
  • ලියාගත් සුදු ලූණූ බික් 02 ක්
  • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක්
  • සීනි මේස හැඳි 05 ක්
  • කෝන් පිටි මේස හැන්ඳක්
  • විනාකිරි මේස හැඳ 04 ක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • තක්කාලි උණු වතුරේ දමා පිට පොත්ත පැලෙන තෙක් තම්බන්න.පොතු ඉවත් කර පොඩි කර හොඳින් පෙරා ගන්න.එයට සියළුම ද්‍රව්‍ය එකතු කර ලිප තබා උකුවන තෙක් පිසගන්න.උකුවේගෙන එන විට කෝන් පිටි මේස හැන්ඳක් ඇල් වතුරෙන් දියකර ලුණු ද එක්කරන්න.සෝස් ප්‍රමාණයට එන විට ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 5 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!