තම්බා ගත් වම්බටු වලින් සලාදයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • වම්බටු ග්‍රෑම් 150 යි
  • රතු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 යි
  • උණු වතුර කෝප්පයක්
  • අමුමිරිස් කරල් දෙක තුනක්
  • ලුණු දෙහි ගෙඩියක්
  • ලුණු හා ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • බටු සිහින් පෙති කපා උතුරන වතුරට දමා විනාඩි 05 ක් පමණ තම්බා ගන්න.ඉන්පසු නිවෙන්නට හරින්න.රතු ලූණු, අමුමිරිස් සිහින්ව කපා ලුණු දෙහි සමඟ හොඳින් කවලම් කර ලුණු හා ගම්මිරිස් පදමට දමා බටු පෙති ටිකට දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!