තිබ්බටු මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තිබ්බටු ග්‍රෑම් 250 ක්
 • ගා ගත් පොල් ග්‍රෑම් 60 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
 • ගම්මිරිස් ඇට 07 ක් 08 ක්
 • අබ ටිකක්
 • ලූණු ග්‍රෑම් 20 ක්
 • සුදු ලූණු බික් 03 ක්
 • තෙල් මේස හැඳි එක හමාරක්
 • කරපිංචා
 • කුරුඳුපොතු
 • ලුණු
 • දෙහි යුෂ ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත්වන විට අබ ටිකක් දමා පිපිරෙන්නට හැර තලා පිරිසිදු කරගත් තිබ්බටු ඊට එකතු කරගන්න.එය ලුණු එක්කර මද ගින්නේ තම්බා ගන්න.ඉන්පසු පොල්, අමු මිරිස්, සුදු ලූණු, කහ, කරපිංචා, කුරුඳුපොතු හා ගම්මිරිස් කොටා ගෙන එම මිශ්‍රණය තිබ්බටු වලට උඩින් දමා විනාඩි 02 ක් පමණ තම්බා දෙහි යුෂ ද මිශ්‍ර කර කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!