තෙම්පරාදු කරගත් ගෝවා මැල්ලුම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • ගෝවා ගෙඩියක්
 • රතු ලූණු ගෙඩි හතරක්
 • අමු මිරිස් කරලක්
 • කරපිංචා
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • අබ ඇට ස්වල්පයක්
 • තෙල් මේස හැදි 02 ක්
 • ගා ගත් පොල් මිටක්
 • සුදුලූණු බික් දෙක තුනක්
 • ගම්මිරිස් ඇට පහක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත් වන විට කපා ගත් රතු ලූණූ, අමු මිරිස් හා කරපිංචා දමා බැදෙන්නට හරින්න.ඊළඟට අබ ඇට දමන්න.ලියාගත් ගෝවා ගෙඩියට කහ කුඩු සහ ලුණු අතඟා එයට දමා තැම්බෙන්නට හරින්න.මැලවීගෙන එන විටදී සුදුලූණු හා ගම්මිරිස් සමඟ අඹරා ගත් පොල් දමා මදක් වසා තබා කූරු ගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!