තෝර මාළු පොල්කිරි තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තෝර මාළු ග්‍රෑම් 400 ක්
 • පොඩි බීලූණූ ගෙඩි 02 ක්
 • තක්කාලි ග්‍රෑම් 100 ක්
 • සුදු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • රතු ලූණු ග්‍රෑම් 75 ක්
 • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 75 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 25 ක්
 • කුරුඳු පොතු 02 ක්
 • උකු පොල්කිරි මිලි ලීටර් 150 ක්
 • පොත්තෙල් ලීටර් 50 ත්
 • සියඹලා හෝ දෙහි යුෂ
 • මාළු ස්ටොක් මිලීටර් 150 ක්
 • කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්
 • කහ, කරපිංචා, ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සෝදා කැබලි වලට කපා ගන්න.ඉඟුරු, ලොකු ලූණු, සුදු ලූණූ, කොත්තමල්ලි කොළ කීපයක්, ගම්මිරිස්,කහ හා ලුණු දමා බ්ලෙන්ඩර් කර ගන්න.මෙම මිශ්‍රණය මාළු වලට දමා කවලම් කර ටික වේලාවක් තබන්න.දැන් තෙල් ටිකක් ලිප තබා රත්වන විට තලාගත් කුරුඳු, කරපිංචා දමා බැදුන පසු මාළු මිශ්‍රණයට දමන්න.මාළු ස්ටොක් එකතු කර මඳ ගින්දරේ පිස ගන්න.මාළු තැම්බීගෙන එන විට ගෙඩි පිටින් ගත් රතුලූණු හා තීරු කැපූ අමුමිරිස් එක්කර පොල්කිරි දමා උතුරුවා ගන්න.ලිප නිවා තක්කාලි තීරු, කොත්තමල්ලි කොළ , සියඹලා හෝ දෙහි යුෂ එක් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!