තෝර මාළු ස්ටු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • තෝර මළු ග්‍රෑම් 500 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 05 ක්
  • තම්බා ගත් අල ගෙඩියක්
  • බී ලූණු ගෙඩි 02 ක්
  • පොල් කිරි කෝප්ප 02 ක්
  • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
  • අබ ස්වල්පයක්
  • විනාකිරි හා ලුණු අවශ්‍ය පමණ
  • සුදු ලූණු බික් 02 ක්

සාදන ක්‍රමය –

  • මාළු තරමක කැබලි වලට කපා සෝදා කහ කුඩු හා ලුණු දමා තම්බා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා රත් වන විට සුදු ලූණු දමා බැද මාළු ද දමා යන්තමට බැද ගන්න.කපා ගත් බී ලූණු හා අමු මිරිස් කැබලි කපා ගත් අල පෙතිද එයටම දමා යන්තමට බැද ගන්න.ඉන්පසු පොල් කිරි වලට කහ කුඩු, ගම්මිරිස්, මිරිස්, අබ, ලුණු හා විනාකිරි මිශ්‍ර කර එය තෙම්පරාදුවට හලා ගන්න.මාළු ස්ටුව හොඳින් උතුරන තුරු ලිප තබා උකු ගතියට පැමිණි පසු ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!