තෝසෙ

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • උලුඳු ඇට ග්‍රෑම් 300 ක්
  • සුදු කැකුළු හාල් ග්‍රෑම් 300 ක්
  • ආප්ප සෝඩා
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය  –

  • උලුඳු ඇට හා සහල් වෙන නෙම පෙඟෙන්නට දමා පියළි ඉවත් කර හොඳින් අඹරා ගන්න.ආප්ප සෝඩා හා වතුර මෙයට දමා හොඳින් අනා ගන්න.අනා ගත් පිටි මිශ්‍රණය සුළං නොවදින ලෙස භාජනයකින් වසා පැය 12 ක් පිපෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු අවශ්‍ය පමණ ලුණු එක්කර මිශ්‍රණය ඝනවට සාදා ගන්න.තැටියක තෙල් තවරා රත්වූ පසු පිටි මිශ්‍රණය ස්වල්පය බැගින් දමා තෝසේ සාදා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!