තෝසේ සම්බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සුදු ලූණූ ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ඉඟුරු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • ලූණු ග්‍රෑම් 100 ක්
  • අමු මිරිස් ග්‍රෑම් 25 ක්
  • දියකර ගත් සියඹලා යුෂ
  • ලුණු
  • තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පොල් වලින් මිටිකිරි ඉවත් කර ගන්න.අමු මිරිස්, ඉඟුරු, සුදු ලූණු, ලුණූ ඉතා සිහින්ව අඹරා පොල් සමඟ මිශ්‍ර කර සියඹලා ඉස්මද ඊට එක්කර නැවත අඹරා ගන්න.තෙල් ස්වල්පයක් ලිප තබා ඉහත සියළුම ද්‍රව්‍ය එක්කර තරමක් තෙම්පරාදු වන්නට හරින්න.

Fri, 21 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!