දැල්ලෝ ඇඹුල් තියල්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • දැල්ලෝ ග්‍රෑම් 250 ක්
 • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක්
 • ගොරකා ග්‍රෑම් 30 ක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ
 • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
 • ඉඟුරු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • දැල්ලන් සුද්ද කර ගන්න.දැන් ගම්මිරිස් කුඩු, අමු මිරිස්, ගොරකා, රම්පෙ, කරපිංචා, කුරුඳු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු හා ලුණු යන මේ සියල්ල එකට අඹරා ගන්න.මිශ්‍රණය ඇතිලියකට දමා වතුර අඬු කෝප්ප එක හමාරක් එකතු කොට දැල්ලන්ද මිශ්‍ර කර ලිපේ තබා ඉස්ම සිදෙන තුරු පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!