දැල්ලෝ සුප්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • පිරිසිදු කර සිහින්ව කපා ගත් දැල්ලෝ ග්‍රෑම් 100 ක්
 • නූඩ්ලස් ග්‍රෑම් 50 ක්
 • සිහින්ව කපා ගත් සුදු ලූණු මේස හැන්ඳක්
 • සිහින්ව කැපූ ලූණු කොළ ග්‍රෑම් 25 ක්
 • මාළු තම්බාගත් වතුර අඬු කෝප්ප 04 ක්
 • බටර් මේස හැන්දක්
 • කෝන් ෆලවර් මේස හැන්ඳක්
 • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්ඳක්
 • වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • තල තෙල් තේ හැඳි කාලක්
 • සෑහෙන පමණ ලුණු

සාදන ක්‍රමය –

 • භාජනයකට මාගරින් දමා රත් වන විට සුදු ලූණු, මාළු තම්බා ගත් වතුර, දැල්ලන් හා නූඩ්ලස් දමා හොඳින් තැම්බෙන්නට හරින්න.උතුරන විට ලුණු එකතු කරන්න.වතුර අඬු කෝප්ප භාගයට කෝන් පිටි දමා කවලම් කර උතුරන සුප් එකට දමා හැඳි ගාන්න.ඉන්පසු ලිපෙන් බා තලතෙල්, ලූණු කොළ හා ගම්මිරිස් කුඩු ද එක්කර ආහාරයට ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!