දිවුල් සෝස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • දිවුල් ගෙඩි 02 ක්
  • සීනි මේස හැඳි 02 ක්
  • යන්තමින් තලාගත් ගම්මිරිස් ඇට තේ හැන්ඳක්
  • සිහින්ව කපා බැදගත් කරපිංචා මේස හැඳි 02 ක්
  • කෑලි මිරිස් තේ හැන්ඳක්
  • ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය –

  • දිවුල් ටික දෙතුන් වරක් පොඩි කර පෙරා ගන්න.ලිප තබා හිඳෙන්නට හරින්න.හිඳෙන විට උඩට මතුවන පෙණ ඉවත් කර අනෙකුත් සියල්ල එකට දමා මද ගින්නේ උකු වන විට ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 5 Feb 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!