දුන්තෙල් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • සම්බා හෝ බාස්මතී හාල් කිලෝවක්
 • මාගරින් හෝ බටර් මේස හැඳි 03 ක්
 • පෙති කපාගත් ලොකු ලූණු ගෙඩි 02 ක්
 • කරදමුංගු 06 ක්
 • කරාබුනැටි 03 ක්
 • කුරුඳු කැබැල්ලක්
 • සීනි තේ හැන්ඳක්
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 02 ක්
 • කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
 • රම්පෙ හා සේර කැබැල්ලක්

 

සාදන ක්‍රමය –

 • සහල් සෝදා වතුර බේරෙන්නට පසෙක තබන්න.තෙල් ලිප තබා රත්වන විට රම්පෙ, සේර, කුරුඳු, කරදමුංගු හා කරාබුනැටි දමා රන්වන් පාට වනතෙක් බැද එයට හාල් ද එක් කරන්න.විනාඩියක් පමණ බැදගන්න.සීනි, ලුණු හා අවශ්‍ය පමණට උණු වතුර දමා බත උයා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!