නාසි ගුරාන් බත්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • බාස්මතී හාල් ග්‍රෑම් 500 ක්
  • කැමති මස් වර්ග කීපයක් ග්‍රෑම් 50 බැගින්
  • සිහින්ව කපා ගත් කැරට්, ලීක්ස්, බී ලූණු ස්වල්පය බැගින්
  • තලාගත් ඉඟුරු, සුදු ලූණු
  • සෝයා සෝස්
  • එනසාල්, කරාබු නැටි
  • කෑලි කපාගත් වියළි මිරිස් කරල් කීපයක්
  • මාගරින් ස්වල්පයක්
  • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පළමුව බත පිස ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා මාගරින් ස්වල්පයක් දමා රත්වූ පසු මස් කැබලි දමා බැදෙන්නට හරින්න.ඉන්පසු තලාගත් ඉඟුරු, සුදුලූණු දමා ඊළඟට එළවළු ද මිශ්‍ර කරන්න.වියළි මිරිස් , සෝයා සෝස් හා ලුණු එක්කර අවසානයේ බත් ටික දමා කවලම් කරන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!