පතෝල කිරට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • කහ ස්වල්පයක්
  • කපාගත් රතු ලූණු මේස හැන්ඳක්
  • ලියාගත් අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • උම්බලකඩ කුඩු තේ හැන්ඳක්
  • මිටිකිරි කෝප්ප භාගයක්
  • කහ
  • ලුණු ස්වල්පයක්

 

සාදන ක්‍රමය –

  • පතෝල වල පිට පොත්ත සූරා කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.භාජනයකට දමා කහ, ලූණු, අමු මිරිස්, රම්පෙ, කරපිංචා, උලුහාල්, උම්බලකඩ, ලුණු හා මිටිකිරි දමා පදමට පිස ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!