පතෝල මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • ළපටි පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි 06 ක්
  • අමු මිරිස් කරල් 02 ක්
  • සුදු ලූණු බික් 02 ක්
  • පොල් ටිකක්
  • ගම්මිරිස් ඇට තේ හැඳි භාගයක්
  • කහ ස්වල්පයක්
  • ලුණු වතුර

 

සාදන ක්‍රමය –

  • ගම්මිරිස්, අමු මිරිස්, රතුලූණු හා සුදු ලූණු අඹරා ගන්න.එම මිශ්‍රණයට පොල් හා කහ එකතු කර කවලම් කරන්න.ළපටි පතෝල කරල් සුද්ද කර සිහින්ව කපා අඹරාගත් පොල් මිශ්‍රණයට කවලම් කරන්න.ලුණු වතුරද එකතු කර කවලම් කරන්න.බඳුනක් ලිප තබා රත්වන විට පතෝල මිශ්‍රණය එයට දමා කූරු ගා එය මැලවෙන විට ලිපෙන් ඉවතට ගෙන දෙහි යුෂ එකතු කර ගන්න.

Tue, 28 Jul 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!