පතෝල වලින් රසවත් මැල්ලුමක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • පතෝල කරලක්
  • රතු ලූණු ගෙඩි හතක්
  • අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • කරපිංචා
  • අබ ඇට ටිකක්
  • කහ ස්වල්පයක්
  • ලුණු ස්වල්පයක්
  • ගාගත් පොල් ටිකක්

සාදන ක්‍රමය –

  • පතෝල කරලේ පොත්ත සූරා සෝදා දෙකට පලා ඇට ඉවත් කර ගන්න. එය සිහින්ව ලියා ගන්න.වතුර ස්වල්පයක් සමඟ පතෝල ලිප තබා ලුණු ද එක්කර බාගෙට තැම්බෙන්නට හරින්න.ඉතිරි ද්‍රව්‍ය සියල්ල එකට අඹරා ගන්න.බා ගෙට තැම්බුණු පතෝල එකට දමා පොල් මිශ්‍රණයක් තැම්බෙන තෙක් විනාඩි දෙක තුනක් ලිප තබා කූරු ගා ලිපෙන් බා ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!