පතෝල සම්බෝලය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

  • මදය සූරා සිහින්ව කපා ගත් ලපටි පතෝල ග්‍රෑම් 250 ක්
  • සිහින්ව කපා ගත් රතු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
  • සිහින්ව කපා ගත් අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
  • පොල් ටිකක්
  • හෙදි ගෙඩියක යුෂ
  • ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්
  • ලුණු සෑහෙන පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

  • කපා ගත් පතෝල උණු වතුරේ දමා ඉක්මණින් ඉවතට ගෙන දිය මිරිකා ගන්න.අනෙකුත් සියළුම ද්‍රව්‍ය එකතු කර පතෝල සමඟ මිශ්‍ර කර දෙහි හා පමණට ලුණු දමා කවලම් කර ගන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!