පරා මාළු තෙලට

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය –

 • තුනියට කැපූ පරා මාළු ග්‍රෑම් 200 ක්
 • කෑලි මිරිස් මේස හැඳි භාගයයි
 • කපාගත් ලූණු ග්‍රෑම් 30 යි
 • සුදු ලූණු බික් 04 ක්
 • කහ කුඩු ස්වල්පයක්
 • දෙහි ගෙඩියක යුෂ
 • ඉඟුරු පෙත්තක්
 • කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්
 • රම්පෙ
 • කරපිංචා
 • දෙකට කපාගත් අමු මිරිස් කරල් 03 ක්
 • රවුමට කැපූ ලොකු ලූණු ග්‍රෑම් 50 ක්
 • තෙල් අඬු කෝප්ප භාගයක්
 • ලුණු අවශ්‍ය පමණ

 

සාදන ක්‍රමය –

 • මාළු සෝදා දෙහි, ලුණු හා කහ කුඩු සමා මිශ්‍ර කර ගන්න.ටික වේලාවකට පසු මාළු ටික බැද ගන්න.භාජනයක් ලිප තබා තෙල් ටිකක් දමා රත් වන විට ලූණු, රම්පෙ,කරපිංචා, කුරුඳුපොතු දමා බැදෙන්නට හැර බැදීගෙන එන විට සුදු ලූණු, අමු ඉඟුරු, කහ, ගම්මිරිස්, ලූණු, පලාගත අමු මිරිස් හා ලුණු දමා බැදගත් මාළු ද දමන්න.ඊට උඩින් ලොකු ලූණු රවුම් දමන්න.

Wed, 29 Jan 2020

© 2017 Cook-On Time Designed by Aos

error: Content is protected !!